Name Server שמות שרתי הNSים שיש להזין בשם המתחם (DOMAIN)

יש להזין את שמות השרתי פיענוח (DNS):

  • ns1.mcvip.co.il
  • ns2.mcvip.co.il
  • ns3.mcvip.co.il

לאחר עדכון שמות השרתים, הפיענוח לאתר המאוחסן יענה בצורה תקינה ותתבצע גישה לאתר,

בכל שאלה צוות התמיכה זמין לרשותכם בכל עת!

בברכת הצלחה,

תמיכה טכנית, קבוצת Onet.