מרכז הידע

Onet 4 Knowledgebase 4 תכונות וקיצורי מערכת במרכזיית IP המתקדמת

תכונות וקיצורי מערכת במרכזיית IP המתקדמת

שרת וירטואלי בענן, שרת בענן, שירותי ענן

תכונות וקיצורי מערכת במרכזיית IP המתקדמת – עכבר המחשבים

מצ"ב קיצורים ומקשים אשר מפעילים פונקציות ויכולות שימוש מתקדמות ביותר:

חיוג מספרי כוכבית , לדוגמא: 2080* נחייג 82080, נחליף את ה * בספרה 8

הפעלת חוק וביטול חוק (עקוב אחרי לדוגמא):

74* ומספר החוק

הפעלת הקלטה ( במידה ולא מוקלט באופן אוטומטי – בברירת מחדל מופעלת הקלטה תמידית).
*1 (כוכבית והספרה 1)

שיחות וועידה
לבעלי הרשאת מנהל:

הזמנת שלוחה לוועידה *8 (כוכבית 8 ומספר השלוחה)

הוצאת כל המשתתפים שהצטרפו לועידה *30(כוכבית והמספר 30)
הוצאת כל המשתתפים האחרונים שהצטרפו לועידה *31 (כוכבית והמספר 31)
נעילת הוועידה ככה שלא ניתן להצטרף יותר לוועידה *21 (כוכבית והמספר 21) 
ביטול נעילת הוועידה , ככה שניתן להצטרף לוועידה *20 (כוכבית והמספר 20) 
להשתיק את כל המשתתפים בוועידה למעט את השלוחה האישית *11 (כוכבית והמספר 11)
לבטל השתקה של כל המשתתפים בוועידה , למעט את השלוחה האישית *10 (כוכבית והמספר 10)

תכונות בתור (QUEUE)

כניסה לתור *96 (כוכבית והמספר 96)

כניסה לכל תור *97 (כוכבים והמספר 97)

יציאה מהתור *98 (כוכבית והמספר 98)

ניהול שיחות

חטיפת שיחה *21 (כוכבית והמספר 21)

חטיפת שיחה משלוחה ספציפית *21TARGET_NUMBER (כוכבית והמספר 21 ובצרוף מספר השלוחה)

משיכת שיחה אחרונה שצלצלה *29 (כוכבית והמספר 29)

משיכת שיחה אחרונה שצלצלה משלוחה ספציפית *29TARGET_NUMBER (כוכבית 29 ומספר השלוחה)

חיוג למספר האחרון שלא נענה *66 (כוכבית והמספר 66)

העברת שיחה

העברת שיחה ישירה #1FORWARD_NUMBER (סולמית והספרה 1 ומיד המספר שלוחה שאנו מעבירים אליה)

הכנסת השיחה \מתקשר להמתנה והעברת שיחה לשלוחה אחרת *2FORWARD_NUMBER (כוכבית והספרה 2 ומיד המספר שלוחה שאליה אנו מעבירים)

זיהוי שיחה

הפעלת שיחה אנונימית *85 (כוכבית והמספר 85)

ביטול שיחה אנונימית *65 (כוכבית והמספר 65)

שיחה ממתינה

הפעלת שיחה ממתינה *71 (כוכבית והמספר 71)

ביטול שיחה ממתינה *70 (כוכבית והמספר 70)

נא לא להפריע (DND)

הפעלת "נ.ל.ל" (נא לא להפריע) *78 (כוכבית והמספר 78)

ביטול הפעלת "נ.ל.ל" (נא לא להפריע) *79 (כוכבית והמספר 79)

תא קולי

ניהול הודעות קוליות *95 (כוכבית והמספר 95)

ביטול או הפעלה של שירות תא קולי בשלוחה *950 (כוכבית והמספר 950)

ביצוע דיאגנוסטיקה לשלוחה

*011 כניסה למצב דיאגנוסטיקה

*52 בדיקת חיבור השלוחה עם השרת

*94 זמן ושעה של המרכזיה

התייעץ עם המומחים שלנו | O-net

התייעץ עם המומחים שלנו

Onet 4 Knowledgebase 4 תכונות וקיצורי מערכת במרכזיית IP המתקדמת

מרכז הידע

תכונות וקיצורי מערכת במרכזיית IP המתקדמת

שרת וירטואלי בענן, שרת בענן, שירותי ענן

תכונות וקיצורי מערכת במרכזיית IP המתקדמת – עכבר המחשבים

מצ"ב קיצורים ומקשים אשר מפעילים פונקציות ויכולות שימוש מתקדמות ביותר:

חיוג מספרי כוכבית , לדוגמא: 2080* נחייג 82080, נחליף את ה * בספרה 8

הפעלת חוק וביטול חוק (עקוב אחרי לדוגמא):

74* ומספר החוק

הפעלת הקלטה ( במידה ולא מוקלט באופן אוטומטי – בברירת מחדל מופעלת הקלטה תמידית).
*1 (כוכבית והספרה 1)

שיחות וועידה
לבעלי הרשאת מנהל:

הזמנת שלוחה לוועידה *8 (כוכבית 8 ומספר השלוחה)

הוצאת כל המשתתפים שהצטרפו לועידה *30(כוכבית והמספר 30)
הוצאת כל המשתתפים האחרונים שהצטרפו לועידה *31 (כוכבית והמספר 31)
נעילת הוועידה ככה שלא ניתן להצטרף יותר לוועידה *21 (כוכבית והמספר 21) 
ביטול נעילת הוועידה , ככה שניתן להצטרף לוועידה *20 (כוכבית והמספר 20) 
להשתיק את כל המשתתפים בוועידה למעט את השלוחה האישית *11 (כוכבית והמספר 11)
לבטל השתקה של כל המשתתפים בוועידה , למעט את השלוחה האישית *10 (כוכבית והמספר 10)

תכונות בתור (QUEUE)

כניסה לתור *96 (כוכבית והמספר 96)

כניסה לכל תור *97 (כוכבים והמספר 97)

יציאה מהתור *98 (כוכבית והמספר 98)

ניהול שיחות

חטיפת שיחה *21 (כוכבית והמספר 21)

חטיפת שיחה משלוחה ספציפית *21TARGET_NUMBER (כוכבית והמספר 21 ובצרוף מספר השלוחה)

משיכת שיחה אחרונה שצלצלה *29 (כוכבית והמספר 29)

משיכת שיחה אחרונה שצלצלה משלוחה ספציפית *29TARGET_NUMBER (כוכבית 29 ומספר השלוחה)

חיוג למספר האחרון שלא נענה *66 (כוכבית והמספר 66)

העברת שיחה

העברת שיחה ישירה #1FORWARD_NUMBER (סולמית והספרה 1 ומיד המספר שלוחה שאנו מעבירים אליה)

הכנסת השיחה \מתקשר להמתנה והעברת שיחה לשלוחה אחרת *2FORWARD_NUMBER (כוכבית והספרה 2 ומיד המספר שלוחה שאליה אנו מעבירים)

זיהוי שיחה

הפעלת שיחה אנונימית *85 (כוכבית והמספר 85)

ביטול שיחה אנונימית *65 (כוכבית והמספר 65)

שיחה ממתינה

הפעלת שיחה ממתינה *71 (כוכבית והמספר 71)

ביטול שיחה ממתינה *70 (כוכבית והמספר 70)

נא לא להפריע (DND)

הפעלת "נ.ל.ל" (נא לא להפריע) *78 (כוכבית והמספר 78)

ביטול הפעלת "נ.ל.ל" (נא לא להפריע) *79 (כוכבית והמספר 79)

תא קולי

ניהול הודעות קוליות *95 (כוכבית והמספר 95)

ביטול או הפעלה של שירות תא קולי בשלוחה *950 (כוכבית והמספר 950)

ביצוע דיאגנוסטיקה לשלוחה

*011 כניסה למצב דיאגנוסטיקה

*52 בדיקת חיבור השלוחה עם השרת

*94 זמן ושעה של המרכזיה

התייעץ עם המומחים שלנו | O-net

התייעץ עם המומחים שלנו

נגישות

Pin It on Pinterest

צ'וטט איתנו עכשיו
הגעת ל-O-NET
איך אנחנו יכולים לעזור לך?