מרכז הידע

Onet 4 Knowledgebase 4 סנכרון תיבת מסוג Exchange עם מכשיר אנדרואיד

סנכרון תיבת מסוג Exchange עם מכשיר אנדרואיד

שרת וירטואלי בענן, שרת בענן, שירותי ענן

מדריך הגדרת חשבון דוא"ל Exchange על מכשיר אנדרואיד

לחץ על אייקון הגדרות בטלפון

androidoffice36501

לחץ על חשבונות \ חשבונות וסנכרון

הוסף חשבון

androidoffice36502

בחר באפשרות Microsoft Exchange

androidoffice36503

הקש את כתובת המייל שלך והסיסמה ולחץ על הבא

androidoffice36504

יש לוודא שהפרטים הבאים רשומים

1.כתובת המייל

2.נשאר ריק

3.סיסמה

4.ex.mcvip.co.il

androidoffice36505

במסך הבא יש ללחוץ על OK

androidoffice36506

במסך הבא נלחץ על OK

androidoffice36507

במסך הבא נסמן את האפשרויות כפי שמסומן ונלחץ על הבא

androidoffice36508

נלחץ על הפעל

androidoffice36509

ניתן שם לחשבון כפי שאנחנו רוצים שיופיע במכשיר בלבד ונלחץ על סיום

androidoffice36510

ברכות

עכשיו המייל שלכם מוגדר בטלפון הנייד

אתם יכולים לקבל ולשלוח מיילים בכל מקום ובכל זמן

התייעץ עם המומחים שלנו | O-net

התייעץ עם המומחים שלנו

Onet 4 Knowledgebase 4 סנכרון תיבת מסוג Exchange עם מכשיר אנדרואיד

מרכז הידע

סנכרון תיבת מסוג Exchange עם מכשיר אנדרואיד

שרת וירטואלי בענן, שרת בענן, שירותי ענן

מדריך הגדרת חשבון דוא"ל Exchange על מכשיר אנדרואיד

לחץ על אייקון הגדרות בטלפון

androidoffice36501

לחץ על חשבונות \ חשבונות וסנכרון

הוסף חשבון

androidoffice36502

בחר באפשרות Microsoft Exchange

androidoffice36503

הקש את כתובת המייל שלך והסיסמה ולחץ על הבא

androidoffice36504

יש לוודא שהפרטים הבאים רשומים

1.כתובת המייל

2.נשאר ריק

3.סיסמה

4.ex.mcvip.co.il

androidoffice36505

במסך הבא יש ללחוץ על OK

androidoffice36506

במסך הבא נלחץ על OK

androidoffice36507

במסך הבא נסמן את האפשרויות כפי שמסומן ונלחץ על הבא

androidoffice36508

נלחץ על הפעל

androidoffice36509

ניתן שם לחשבון כפי שאנחנו רוצים שיופיע במכשיר בלבד ונלחץ על סיום

androidoffice36510

ברכות

עכשיו המייל שלכם מוגדר בטלפון הנייד

אתם יכולים לקבל ולשלוח מיילים בכל מקום ובכל זמן

התייעץ עם המומחים שלנו | O-net

התייעץ עם המומחים שלנו

נגישות

Pin It on Pinterest

צ'וטט איתנו עכשיו
הגעת ל-O-NET
איך אנחנו יכולים לעזור לך?