מרכז הידע

Onet 4 Knowledgebase 4 הפעלת אימות דו שלבי – Two-Factor Authentication לחשבון הCpanel

הפעלת אימות דו שלבי – Two-Factor Authentication לחשבון הCpanel

שרת וירטואלי בענן, שרת בענן, שירותי ענן

אימות דו שלבי, הינו שכבת הגנה חזקה ונוספת על שכבת האימות כניסה באמצעות שם משתמש וסיסמה בלבד!

הפעלת Two-Factor Authentication לכניסה לחשבון הCpanel

ניכנס לחשבון הCPANEL שלנו:

Cpanel login | הפעלת אימות דו שלבי - Two-Factor Authentication לחשבון הCpanel | אתר Onet

ניכנס לחשבון שלנו על ידי הזנת פרטי הכניסה (שם משתמש וסיסמה):

הפעלת אימות דו שלבי - Two-Factor Authentication לחשבון הCpanel | אתר Onet

תחת SECURITY–>Two-Factory-Authentication

ניכנס לTwo-Factory-Authentication להפעלת אימות דו שלבי:

הפעלת אימות דו שלבי - Two-Factor Authentication לחשבון הCpanel | אתר Onet

הפעלת אימות דו שלבי - Two-Factor Authentication לחשבון הCpanel | אתר Onet

נלחץ על SetUp Two-Factory Authentication

הפעלת אימות דו שלבי - Two-Factor Authentication לחשבון הCpanel | אתר Onet

כעת אנו זקוקים לסלולרי להורדת המאמת, לסריקה של הQR קוד, ניתן לבחור לפי העדפה באחד מה3 מאמתים הנתמכים:

  1. For Android™, iOS®, and Blackberry® — Google Authenticator™
  2. For Android and iOS — Duo Mobile
  3. For Windows® Phone — Authenticator

בדוגמא הנ"ל אשתמש בDuo Mobile לAndroid

לאחר ההתקנה , אתבקש לסרוק את הקוד הנ"ל:

הפעלת אימות דו שלבי - Two-Factor Authentication לחשבון הCpanel | אתר Onet

כעת בתוכנה אקבל קוד , שאותו אזין ב Security Code:

הפעלת אימות דו שלבי - Two-Factor Authentication לחשבון הCpanel | אתר Onet

לאחר הזנת הקוד, נלחץ מטה על "Configure Two-Factor Authentication

הפעלת אימות דו שלבי - Two-Factor Authentication לחשבון הCpanel | אתר Onet

כעת סיימנו להגדיר אימות דו שלבי,

כעת לאחר הכנסת שם משתמש וסיסמא לגישה לחשבון הCPANEL, נתבקש באימות נוסף:

הפעלת אימות דו שלבי - Two-Factor Authentication לחשבון הCpanel | אתר Onet

כעת, נוכל להזין את הקוד שנקבל באפליקציה בסלולרי שכעת הגדרנו,

ונוכל להתחבר לחשבון בצורה מאובטחת.

על ידי הוספת אימות דו שלבי, אנו מגבירים את האבטחה לחשבון ומונעים שלב נוסף בחדירה לא מורשית לחשבון.

** הידוק האבטחה והוספת הגנות, אינן תחליף לגיבוי , יש לדאוג תמיד לגיבויים בכל העת!

זקוקים לאחסון מאובטח , מהיר ויעיל, המגובה ברמה יום יומית?

Must Have Secure Hosting | הפעלת אימות דו שלבי - Two-Factor Authentication לחשבון הCpanel | אתר Onet

חייב אירוח חזק ומהיר לעסק שלי! לחצו כאן

התייעץ עם המומחים שלנו | O-net

התייעץ עם המומחים שלנו

Onet 4 Knowledgebase 4 הפעלת אימות דו שלבי – Two-Factor Authentication לחשבון הCpanel

מרכז הידע

הפעלת אימות דו שלבי – Two-Factor Authentication לחשבון הCpanel

שרת וירטואלי בענן, שרת בענן, שירותי ענן

אימות דו שלבי, הינו שכבת הגנה חזקה ונוספת על שכבת האימות כניסה באמצעות שם משתמש וסיסמה בלבד!

הפעלת Two-Factor Authentication לכניסה לחשבון הCpanel

ניכנס לחשבון הCPANEL שלנו:

Cpanel login | הפעלת אימות דו שלבי - Two-Factor Authentication לחשבון הCpanel | אתר Onet

ניכנס לחשבון שלנו על ידי הזנת פרטי הכניסה (שם משתמש וסיסמה):

הפעלת אימות דו שלבי - Two-Factor Authentication לחשבון הCpanel | אתר Onet

תחת SECURITY–>Two-Factory-Authentication

ניכנס לTwo-Factory-Authentication להפעלת אימות דו שלבי:

הפעלת אימות דו שלבי - Two-Factor Authentication לחשבון הCpanel | אתר Onet

הפעלת אימות דו שלבי - Two-Factor Authentication לחשבון הCpanel | אתר Onet

נלחץ על SetUp Two-Factory Authentication

הפעלת אימות דו שלבי - Two-Factor Authentication לחשבון הCpanel | אתר Onet

כעת אנו זקוקים לסלולרי להורדת המאמת, לסריקה של הQR קוד, ניתן לבחור לפי העדפה באחד מה3 מאמתים הנתמכים:

  1. For Android™, iOS®, and Blackberry® — Google Authenticator™
  2. For Android and iOS — Duo Mobile
  3. For Windows® Phone — Authenticator

בדוגמא הנ"ל אשתמש בDuo Mobile לAndroid

לאחר ההתקנה , אתבקש לסרוק את הקוד הנ"ל:

הפעלת אימות דו שלבי - Two-Factor Authentication לחשבון הCpanel | אתר Onet

כעת בתוכנה אקבל קוד , שאותו אזין ב Security Code:

הפעלת אימות דו שלבי - Two-Factor Authentication לחשבון הCpanel | אתר Onet

לאחר הזנת הקוד, נלחץ מטה על "Configure Two-Factor Authentication

הפעלת אימות דו שלבי - Two-Factor Authentication לחשבון הCpanel | אתר Onet

כעת סיימנו להגדיר אימות דו שלבי,

כעת לאחר הכנסת שם משתמש וסיסמא לגישה לחשבון הCPANEL, נתבקש באימות נוסף:

הפעלת אימות דו שלבי - Two-Factor Authentication לחשבון הCpanel | אתר Onet

כעת, נוכל להזין את הקוד שנקבל באפליקציה בסלולרי שכעת הגדרנו,

ונוכל להתחבר לחשבון בצורה מאובטחת.

על ידי הוספת אימות דו שלבי, אנו מגבירים את האבטחה לחשבון ומונעים שלב נוסף בחדירה לא מורשית לחשבון.

** הידוק האבטחה והוספת הגנות, אינן תחליף לגיבוי , יש לדאוג תמיד לגיבויים בכל העת!

זקוקים לאחסון מאובטח , מהיר ויעיל, המגובה ברמה יום יומית?

Must Have Secure Hosting | הפעלת אימות דו שלבי - Two-Factor Authentication לחשבון הCpanel | אתר Onet

חייב אירוח חזק ומהיר לעסק שלי! לחצו כאן

התייעץ עם המומחים שלנו | O-net

התייעץ עם המומחים שלנו

נגישות

Pin It on Pinterest

צ'וטט איתנו עכשיו
הגעת ל-O-NET
איך אנחנו יכולים לעזור לך?