מערכת נוכחות חכמה

מערכת נוכחות חכמה ומתקדמת TimeClock 365

שעון נוכחות, מערכת מתקדמת לניהול עובדים החל מ – 7 ₪ לעובד לחודש

תחזוקת שרתים

ניצול נכון של זמן העובדים- מידע יעיל בזמן אמת

עובדים הם הוצאה ניכרת של כל בעל עסק או חברה. על מנת שלא ייווצר מצב שהעובדים מנצלים את זמנם לסידורים פרטיים, ללא הודעה מראש למעביד, או שיוצאים ממקום העבודה לפני ומאפשרים לחבריהם להחתים עבורם כרטיס נוכחות, ניתן לבצע איכון עובדים. גם מבחינת רמת השירות של העובדים ללקוחות השונים, המעביד מעוניין כי תהיה שליטה מלאה ויחס הולם ללקוחותהחברה, כך שניתן יהיה לראות כל מה שמתרחש בחברה, גם במישור הזה.

ניצול נכון של זמן עובדים

מערכת נוכחות חכמה ומתקדמת TimeClock 365

האם מנהלים חייבים בדיווח נוכחות?

חוק הגנת השכר, אשר חל גם על עובדים שחוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל עליהם,
קובע כי יש חובה לציין לגבי כל עובד את שעות העבודה בפועל שעבד,
בפנקס השכר ובתלוש השכר. הוראה זו חלה אף על מנהלים, משרות אמון,
ומשרות שלא ניתן לפקח בהם על שעות העבודה, ולגבי האחרונות נקבע שיש לציין
כי מדובר בעובדים שלא ניתן לפקח עליהם, אך החוק אינו קובע כי חובת פירוט שעות
העבודה שעבדו בפועל אינה חלה לגביהם!

שעון נוכחות

האם החוק מחייב רישום שעות של כל עובד?

סעיף 25 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, קובע כי מעביד חייב לנהל פנקס בדבר שעות העבודה, שעות מנוחה שבועית, שעות נוספות, גמול שעות נוספות וגמול עבודה במנוחה השבועית. עוד נקבע בחוק, כי הרישום בפנקס שעות העבודה לעניין שעות עבודה, שעות מנוחה שבועית ושעות נוספות, ייערך באופן שוטף ויכלול רישום שעות עבודה בפועל. אם הרישום בפנקס לא מבוצע באמצעים מכניים, דיגיטליים או אלקטרוניים, הרישום ייחתם מדי יום בידי העובד ויאושר בחתימת אחראי שהמעביד מינה לכך. זאת, כל עוד לא נקבעה ע"י השר ובהתאם לחוק דרך אחרת לביצוע הרישום.

האם חלה חובה על המעסיק לשמור את הדיווחים בארכיון?

על מעביד לדאוג שיהיה ברשותו פנקס שעות עבודה מסודר,
המכיל את הרישום של שעות העבודה של העובדים בכל חודש שעובר,
החל מתחילת עבודתם, או עד 7 שנים אחורה

TimeClock 365

בדומה לכל שירות אחר המוצע על ידינו, גם בתחום שעוני הנוחות,
אנחנו בONET עושים הכול על מנת להתאים את היכולות הטכנולוגיות לצרכי הלקוח.
בנוסף, אנו מעמידים לרשותכם שירותי תמיכה בעברית 24 שעות ביממה- 7 ימים בשבוע,
וכל זאת על מנת לאפשר לכם למצות עד תום את יכולות הטכנולוגיה המתקדמת המשווקת על ידינו!

האם עובד גלובאלי חייב לדווח שעות?

תיקון 24 לחוק הגנת השכר, אשר מגדיר את פרטי השכר אשר חייבים להיכלל בפנקס השכר ובתלוש השכר, מחייב לכלול פירוט אודות מספר ימי העבודה שבהם עבד העובד בפועל בתקופה שבעדה שולם השכר, וכן אודות מספר שעות העבודה בפועל של העובד בתקופה שבעדה שולם השכר.לגבי החובה לציין מספר שעות עבודה בפועל, החוק מציין כי אם העובד נמנה עם עובדים כאמור בסעיף 30(א)(6) לחוק שעות עבודה ומנוחה, כלומר עובדים שתנאי עבודתם ונסיבותיה אינם מאפשרים למעביד כל פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלהם, יש לציין זאת במפורש.

אחסון אתרים

אחסון אתרים

אחסון האתרים של ONET, יציב, מהיר , מתקדם, ובעל מנגנוני גיבוי אוטומטיים יומיים, ללא התערבות, לשקט שלך

שירותי IT

שירותי IT לעסקים

אם זמן יקר לך, שירות התחזוקה של Onet ימנע זמני השבתה, ויספק מענה מידי (עד 10 שניות!) לכל בקשה או בעיה, ויספק שירות טכני מלא לכל מערכות הIT בארגון

מרכזיות VoIP

מרכזיות VoIP

מרכזיית IP של Onet = מתקדמת יותר, מהירה יותר ,מאובטחת יותר ונגישה מכל מקום בעולם

תמיכה טכנית

תמיכה טכנית

מוקדי השירות הטכני זמינים באופן מידי בכל ערוץ שתבחר (צ'ט, Whatsapp, מייל וטלפון), המומחים יספקו תמיכה ופתרון תקלות באופן מהיר שזה ממכר

אבטחת מידע

אבטחת מידע

היום ידוע לכל, שכולם חשופים, שירות אבטחת המידע ימגן את הארגון שלך, ידאג לנטר מתקפות ולחסום אותם לפני שהם מתפתחות

מרכזיות VoIP

שרת וירטואלי

כוח הענן של Onet, מספק לך ייתרון טכנולוגי, בזכות טכנולוגיית הענן של ONET

התייעץ עם המומחים שלנו

מערכת נוכחות חכמה

מערכת נוכחות חכמה ומתקדמת TimeClock 365

שעון נוכחות, מערכת מתקדמת לניהול עובדים החל מ – 7 ₪ לעובד לחודש

שרת וירטואלי בענן, שרת בענן, שירותי ענן

ניצול נכון של זמן העובדים- מידע יעיל בזמן אמת

עובדים הם הוצאה ניכרת של כל בעל עסק או חברה. על מנת שלא ייווצר מצב שהעובדים מנצלים את זמנם לסידורים פרטיים, ללא הודעה מראש למעביד, או שיוצאים ממקום העבודה לפני ומאפשרים לחבריהם להחתים עבורם כרטיס נוכחות, ניתן לבצע איכון עובדים. גם מבחינת רמת השירות של העובדים ללקוחות השונים, המעביד מעוניין כי תהיה שליטה מלאה ויחס הולם ללקוחותהחברה, כך שניתן יהיה לראות כל מה שמתרחש בחברה, גם במישור הזה.

ניצול נכון של זמן עובדים

מערכת נוכחות חכמה ומתקדמת TimeClock 365

האם מנהלים חייבים בדיווח נוכחות?

חוק הגנת השכר, אשר חל גם על עובדים שחוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל עליהם, קובע כי יש חובה לציין לגבי כל עובד את שעות העבודה בפועל שעבד בפנקס השכר ובתלוש השכר. הוראה זו חלה אף על מנהלים, משרות אמון ומשרות שלא ניתן לפקח בהם על שעות העבודה, ולגבי האחרונות נקבע שיש לציין כי מדובר בעובדים שלא ניתן לפקח עליהם, אך החוק אינו קובע כי חובת פירוט שעות העבודה שעבדו בפועל אינה חלה לגביהם!

שעון נוכחות

האם החוק מחייב רישום שעות של כל עובד?

סעיף 25 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, קובע כי מעביד חייב לנהל פנקס בדבר שעות העבודה, שעות מנוחה שבועית, שעות נוספות, גמול שעות נוספות וגמול עבודה במנוחה השבועית. עוד נקבע בחוק, כי הרישום בפנקס שעות העבודה לעניין שעות עבודה, שעות מנוחה שבועית ושעות נוספות, ייערך באופן שוטף ויכלול רישום שעות עבודה בפועל. אם הרישום בפנקס לא מבוצע באמצעים מכניים, דיגיטליים או אלקטרוניים, הרישום ייחתם מדי יום בידי העובד ויאושר בחתימת אחראי שהמעביד מינה לכך. זאת, כל עוד לא נקבעה ע"י השר ובהתאם לחוק דרך אחרת לביצוע הרישום.

האם חלה חובה על המעסיק לשמור את הדיווחים בארכיון?

על מעביד לדאוג שיהיה ברשותו פנקס שעות עבודה מסודר,
המכיל את הרישום של שעות העבודה של העובדים בכל חודש שעובר,
החל מתחילת עבודתם, או עד 7 שנים אחורה

TimeClock 365

בדומה לכל שירות אחר המוצע על ידינו, גם בתחום שעוני הנוחות,
אנחנו בONET עושים הכול על מנת להתאים את היכולות הטכנולוגיות לצרכי הלקוח.
בנוסף, אנו מעמידים לרשותכם שירותי תמיכה בעברית 24 שעות ביממה- 7 ימים בשבוע,
וכל זאת על מנת לאפשר לכם למצות עד תום את יכולות הטכנולוגיה המתקדמת המשווקת על ידינו!

האם עובד גלובאלי חייב לדווח שעות?

תיקון 24 לחוק הגנת השכר, אשר מגדיר את פרטי השכר אשר חייבים להיכלל בפנקס השכר ובתלוש השכר, מחייב לכלול פירוט אודות מספר ימי העבודה שבהם עבד העובד בפועל בתקופה שבעדה שולם השכר, וכן אודות מספר שעות העבודה בפועל של העובד בתקופה שבעדה שולם השכר.לגבי החובה לציין מספר שעות עבודה בפועל, החוק מציין כי אם העובד נמנה עם עובדים כאמור בסעיף 30(א)(6) לחוק שעות עבודה ומנוחה, כלומר עובדים שתנאי עבודתם ונסיבותיה אינם מאפשרים למעביד כל פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלהם, יש לציין זאת במפורש.

התייעץ עם המומחים שלנו

התייעץ עם המומחים שלנו

נגישות

Pin It on Pinterest

צ'וטט איתנו עכשיו
הגעת ל-O-NET
איך אנחנו יכולים לעזור לך?